Pěstovat jahody či maliny není nejjednodušší. Především proto, že toto jemné ovoce je citlivé na vysokou vlhkost, nízké teploty či choroby. Pěstování je tedy nutno provádět obzvláště pečlivě.

Malé prostory

Na menším prostoru můžeme zasadit jahody či maliny pro vlastní potřebu. Sazenice zasadíme na jaře. Z půdy je zapotřebí odstranit veškerý plevel. Pravidelně plít je nutné i po zasazení jahod. Při pěstování v malém, pro vlastní potřebu, můžeme rostliny postřikovat výtažkem z cibule, který má protiplísňový účinek. S postřiky začínáme od okamžiku, kdy rostliny začínají kvést.

Malé prostory

Velké plantáže

V případě sázení bobulového ovoce ve větším rovněž musíme pamatovat na odstranění plevele z půdy, ve které chceme ovoce pěstovat. V tomto případě je však vhodné použít mulčování, například pomocí agrotextilií. Před vysazením rostlin je rozložíme na poli a připevníme k zemi, následně vyřízneme „X“ v místech, kam zasadíme sazenice. Místo agrotextilií je možné použít rovněž žitnou nebo pšeničnou slámu. Rostliny by se měly nacházet zhruba 30 - 35 centimetrů od sebe v řadách s odstupy zhruba 50 - 60 centimetrů. Mulčování písčité půdy zajistí vlhkost a v místech s těžší půdou ochrání před vyššími teplotami.

Jakému terénu se vyhýbat?

S jistotou se nevyplatí sázení takových rostlin, jako je jahoda, v dolinách a na strmých svazích. V dolinách se mohou tvořit masy mrazivého vzduchu, ve kterých jahody v zimě nepřežijí. Naopak strmé svahy podporují podemílání rostlin během deště. Nejlepším řešením je tedy vysázení rostlin v co možná nejrovnějším terénu.

Vyplácí se postřiky?

V případě velkých plantáží je nezbytnou investicí zakoupení ochranných prostředků pro rostliny. Jahody či maliny jsou náchylné na choroby vyvolané plísněmi, které mohou plantáž zlikvidovat. Tyto choroby velmi často poškozují plody, které jsou pak nepoživatelné. Pro rostliny může být nebezpečný také hmyz. Ten poškozuje především listy. V tomto případě postřiky aplikujeme v okamžiku zpozorování škůdců. Některým plísňovým onemocněním, jako je například plíseň šedá, musíme předejít a postřikovat rostliny preventivně ihned, když začínají kvést.

Faktory, které zlepší kvalitu pěstování

Faktory, které zlepší kvalitu pěstování

Existuje několik faktorů, které nám mohou pomoci zvýšit rentabilitu investice. Na množství a kvalitu ovoce, které získáme, má mimo jiné vliv kvalita půdy, ve které jsou rostliny zasazeny, a míra jejich vystavení slunečnímu svitu. Především nesmí být půda příliš kyselá. Aby nedošlo k jejímu vyčerpání, střídejte plodiny, které na ní pěstujete, a pravidelně odstraňujte plevel. Škody může způsobit rovněž nesprávné hnojení ihned po zasazení, proto při použití každého hnojiva je nutno postupovat v souladu s návodem výrobce.

Pěstování bobulového ovoce v malém i velkém rozsahu se může vyplatit, pokud o něj budeme pečovat. Správné hnojení, trvalé odplevelení, zachování rotace plodin a trvalé zavlažování plantáže jsou dobrou cestou k úspěchu.