„Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“ je propagační a informační kampaň realizovaná Svazem sadařů Polské republiky na trzích pěti zemí: Polska, Rakouska, Švédska, Finska a České republiky. Do programu jsou zahrnuty evropské bobuloviny, tedy jahody, maliny, rybíz a kanadské borůvky. Kampaň zahrnuje propagaci výživových předností a kvality čerstvých bobulovin.

Cílem programu je:

  • růst konzumace bobulovin (kg/osobu) na trhu Polska, Rakouska, Švédska, Finska a republiky o 8
  • růst povědomí o vlastnostech evropských bobulovin na trhu Polska, Rakouska, Švédska, Finska a České republiky o 8 %.

Kampaň nazvanou „Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“ věcně podporují odvětvové organizace, jako například:

  • Sdružení pěstitelů kanadské borůvky
  • Sdružení pěstitelů jahod
  • Národní sdružení pěstitelů černého rybízu

Dne 28. ledna 2015 uzavřel Svaz sadařů Polské republiky s Agenturou pro zemědělský trh smlouvu na realizaci tříletého propagačně informačního programu týkajícího se evropských bobulovin nazvaného „Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“. Celkový rozpočet, schválený rozhodnutím Evropské komise, činí 3 990 232,00 € bez DPH. Program je realizován v rámci mechanismu Společné zemědělské politiky „Podpora propagačních a informačních opatření na trhu vybraných zemědělských produktů“ a je v 50 % financován z prostředků Evropské unie a v 30 % z národního rozpočtu. Zbývajících 20 % vlastního vkladu bylo získáno z prostředků Fondu na propagaci ovoce a zeleniny.