Agentura pro zemědělský trh, která od okamžiku přistoupení Polska k EU má status unijní platební agentury, jednající na základě unijních právních aktů, spravuje mechanismy Společné zemědělské politiky, včetně mechanismu „Podpora propagačních a informačních opatření na trhu vybraných zemědělských produktů“, v jehož rámci je spolufinancována kampaň nazvaná „Neobyčejné vlastnosti obyčejného ovoce“.

Jako instituce podléhající Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova provádí Agentura pro zemědělský trh rovněž dozor nad fungováním fondů určených k propagaci zemědělských a potravinářských produktů.