Na základě nejnovějších údajů shromážděných Organizací spojených národů ve věci Výživy a zemědělství (FAO) představovala v roce 2013 světová sklizeň bobulovin přibližně 11 012 811,8 tun, z čehož více než 1/4 připadala na evropský kontinent.Produkce tohoto ovoce v Evropské unii tvoří důležitou součást ekonomik členských zemí.Největší procento podílu na produkci bobulovin v EU tvoří podle mezinárodních výzkumných a statistických institucí jahody.Na základě odhadů dostupných ve FAO a Eurostatu dosahuje sklizeň tohoto ovoce úrovně příslušně 64 a 66 procent.Následující místa ve struktuře pěstování bobulovin obsadil rybíz – 17 % a 12 % a maliny – 10 %.

Wykres 1.1

Tabulka 1.Produkce bobulovin v EU v roce 2013. Údaje na základě údajů FAO (www.fao.org)

 

Wykres 1.2

Tabulka 2.Produkce bobulovin v EU v roce 2013Údaje na základě údajů Eurostatu (www.ec.europa.eu/eurostat)