V případě velkých pěstitelství bobulového ovoce je postřikování nezbytnou nutností. Neznamená to však, že je pro spotřebitele nebezpečné. Ba naopak. Avšak pamatujte, že je nutno ovoce kupovat od věrohodných pěstitelů, kteří používají zaregistrované prostředky pro ochranu rostlin. V takovém případě jejich zbytky na ovoci připraveném ke konzumaci budou minimální a nijak neuškodí.

Nebojme se postřikovaného ovoce

Postřikované znamená chráněné

Samozřejmou výhodou postřiků je ochrana samotných rostlin proti chorobám a škůdcům. Existuje však ještě jedna výhoda – ochrana člověka proti snězení nemocného ovoce. Například plíseň, která se tvoří na ovoci, je pro člověka toxická. Podle výzkumů provedených Polským spolkem pro ochranu rostlin, je konzumace jahod napadených plísní mnohem nebezpečnější nežli konzumace ovoce se zbytky prostředků pro ochranu rostlin.

Vybírejme svědomitě

Choroby atakující rostliny mohou nejenže zničit plody, ale také mohou být nebezpečím pro nás – spotřebitele. Proto se během nákupů v obchodě nebo na trhu podívejte na ovoce blíže a zkontrolujte, v jakém je stavu.

Nejčastěji vyskytující se chorobou je plíseň šedá, napadající lodyhy, plody, květy a listy bobulového ovoce, především jahod. Je viditelná pouhým okem v podobě šedého mechu, který pokrývá ovoce.

Další chorobou, která často napadá jahody, je bílá skvrnitost. Na listech a ovoci se objevují světle šedé skvrny obklopené hnědočerveným lemem. Mnohem častěji se vyskytuje, když je počasí v sezóně deštivé a panuje vlhkost.

Kožní hniloba ovoce neumožňuje ani to, aby jahoda dozrála. Atakuje dosud zelené plody, které se stávají hnědými a tvrdými. Některým plodům se však daří dozrát. Nejsou však červené, ale bílé, a neměly by být konzumovány!

Certifikované pěstování

Mnohem snadnější je výběr ovoce pocházejícího z certifikovaného pěstování. Jedním z uznávaných certifikátů je GLOBAL G.A.P. Tento certifikát vyznačuje standard tzv. Dobré zemědělské praxe a reguluje celý proces produkce, včetně druhů používaného hnojiva a ochranných prostředků.

Avšak mytí ovoce před každým požitím je velmi důležité. Nejde přitom pouze o případné zbytky postřiků. Jedná se o dobrou praxi umožňující odstranit z rostlin zbytky zeminy a eliminovat riziko nakazit se chorobami nebo parazity, které by mohly na ovoce zaútočit během přepravy nebo později.

Nebojme se postřikovaného ovoce